top of page

O nás

  • Odbytové a hospodářské družstvo Pardubice je organizace složená výhradně ze zemědělských prvovýrobců.
    Byla založena a zapsána v obchodním rejstříku v Hradci Králové roce 2000. Aktuálně má 144 členů převážně z okresu Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí a Hradec Králové, kteří reprezentují výměru cca 48 tisíc hektarů zemědělské půdy.

  • Cílem družstva je zajistit pro zemědělce svou vyjednávací silou co nejlepší ceny produkovaných komodit a zároveň společným nákupem hnojiv, agrochemikálií, nafty, olejů, osiv a dalších vstupů, dosáhnout snížení nákupních cen těchto nákladových položek.

  • Členský vklad při vstupu do OHD Pardubice činí 3 000 Kč. Podmínkou dodávek hnojiv, agrochemikálií a nafty prostřednictvím Odbytového a hospodářského družstva Pardubice je, aby měl odběratel vyrovnány veškeré své závazky vůči tomuto družstvu. Úhradu lze provést nejen finančními prostředky, ale po dohodě i protidodávkou komodit ze sklizně.


Aktuality

ČLENSTVÍ V OHD

Členem družstva se může stát jakákoli právnická či fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu na základě vyplněné členské přihlášky, uhrazení základního vstupního poplatku ve výši 3 000 Kč a schválení přijetí nového člena představenstvem OHD.

 

Máte-li zájem do Odbytového a hospodářského družstva Pardubice vstoupit, jednou z podmínek vstupu  je vyplněná členská přihláška. Tuto přihlášku si můžete stáhnout na svůj počítač následujícím způsobem: Klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz ,,přihláška ke členství" uvedený pod textem a zvolte příkaz : " Uložit odkaz jako... " . Tento příkaz uloží přihlášku na pevný disk Vašeho počítače.

 

 

Na základě rozhodnutí představenstva Odbytového a hospodářského družstva Pardubice ze dne 10. 2. 2002, nebudou žádné osobní údaje, jako jsou jména členů OHD, názvy členských organizací OHD, jejich adresy, telefonní a e-mailové kontakty atd., na těchto stránkách zveřejněny z důvody možného zneužití těchto údajů neoprávněnými osobami.

 

Děkujeme za pochopení.

OHD Pardubice

bottom of page