Hlavním cílem družstva je dosáhnout pro své členy stabilitu  přijatelných cen zemědělských komodit, alespoň nad úrovní výrobních nákladů zemědělských prvovýrobců. Každý člen družstva uzavírá kupní smlouvu na dodávky komodit v průběhu jara příslušného hospodářského roku a tato smlouva je základem pro ručení za dodávky agrochemie a hnojiv členovi OHD.

  • Vyprodukované komodity dodá člen vybranému dodavateli a poté dojde k propsání komodity na OHD.

  • Obchodování s obilovinami probíhá bez provizí pro OHD.

  • Obchodování s osivy probíhá na základě uzavřené mandátní smlouvy (OHD nemá certifikát na prodej osiv), OHD domlouvá podmínky dodávek pro členy, schvaluje ceníky.

 

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se obchodování s hnojivy, osivy, obilovinami či řepkou prostřednictvím OHD Pardubice kontaktujte paní

Zuzanu Kočí, tel. 602 470 840

nebo e-mail: komodity@ohd.cz