top of page

V 2020 zobchodovalo Odbytové a hospodářské družstvo Pardubice množství agrochemikálií a hnojiv v hodnotě cca 150 milionů Kč bez DPH. Výběr dodavatelů těchto vstupů probíhá každoročně před začátkem jarní sezóny na základě výběrového řízení.

 

Většina hnojiv je dodávána přímo z výrobních závodů na jednotlivé farmy.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se obchodu s agrochemikáliemi

prostřednictvím Odbytového a hospodářského družstva Pardubice kontaktujte

Ing. Davida Hromka, tel. 724 041 747

e-mail  reditel@ohd.cz .

bottom of page